Presentasjon fredag

Introduksjon

I vår gruppe har vi tatt tak i problematikken rundt omdømmet til Romsås. Vi føler at mange har et negativt inntrykk av stedet, mens de fleste som bor her, som vi har snakket med, har veldig mange positive ting å si.

I stedenfor å tilføre flere ting, ville vi heller fremheve de tingene som er bra.

Vi kom ganske tidlig frem til konseptet vårt «Vi ønsker å forandre Romsås førsteinntrykk ved å skape opplevelser som gir positive oppfattelser av Romsås»

Vi bestemte oss for å bruke teknikken «å lære mens vi utfører», dvs at vi heller gjennomførte mer eller mindre spontane småprosjekter gjennom hele prosessen for å komme frem til en løsning. På denne måten kunne vi komme i snakk med folk, vise at det skjedde noe her og være aktive i stedenfor å være passive og beskuende.

Kaffetaffel

Med det første spontane prosjektet vårt ønsket vi å presentere oss selv for Romsås bebyggere og komme i dialog med dem. Vi trillet ut et flygel fra sykehjemmet, spilte lun taffelmusikk, kokte kaffi og delte ut twist. På den måten skapte vi en god stemning på senteret og åpnet opp for at folk kunne henvende seg til oss.  Formålet med samtalene var å finne ut hva de oppfattet som det positive med Romsås.  Som folk flest var Romsås folket flinkere til å klage enn å rose. Det forlatte senteret var den negative gjengangeren, mens naturen og marka var det positive som ble trekt fram.

Kaffetaffelen ga en god stemning, fungerte som en barrierebryter og var vårt første ledd i research-fasen.

 

 

Avslutning

Formålet med Grorudsatsningen er at Romsås skal bli et enda mer attraktivt sted å bo. Et godt førsteinntrykk er essensielt for å fremstå som attraktiv. For å komme til Romsås, tar mange T-banen. Vi mener at de positive sidene ved Romsås ikke er lett tilgjengelige, du må gjennom en steingrotte som ender i en tre sterile, kalde heiser og et forlatt kjøpesenter før du kommer opp til det ekte Romsås.

I dag kan dere se eksempler på hvordan førsteinntrykket til Romsås kan endres. Ved å fremheve Romsås positive sider nede i heisene vil besøkende og beboere få den opplevelsen umiddelbart. Heisene tårnet frem som et avgrenset og overkommelig område å jobbe med, tatt tid og midler i betraktning. Ved å forvandle den kalde og kjedelige heisturen til en positiv opplevelse, håper vi å kunne svare på briefen. Vi ønsker med heisprosjektet å sette fokus på førsteinntrykket til Romsås, og tror at det vil ha konsekvenser for omdømmet.

Videre ser vi for oss at konseptet vårt kan utvikles til faste innstallasjoner både i heisen, nede med t-banen og her på kjøpesenteret og være med på å forandre førsteinntrykket til Romsås samt styrke stoltheten til de som bor her.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s